ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณเทวดาบนสวรรค์ที่ประตูวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณเทวดาบนสวรรค์ที่ประตูวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร รหัสสินค้า : JTHA-83  

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวิถีชีวิตพื้นบ้านของไทยโบราณ

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังวิถีชีวิตพื้นบ้านของไทยโบราณ รหัสสินค้า : JTHA-58  

ภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณลายต้นโพธิ์ทองพื้นสีแดง

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณลายต้นโพธิ์ทองพื้นสีแดง รหัสสินค้า : JTHA-36  

ภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณทางพุทธศาสนาในโบสถ์

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพจิตรกรรมฝาผนังไทยโบราณทางพุทธศาสนาในโบสถ์ รหัสสินค้า : JTHA-34  

ภาพจิตรกรรมฝาผนังลายดอกไม้สีทองแบบไทยโบราณ

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพจิตรกรรมฝาผนังลายดอกไม้สีทองแบบไทยโบราณ รหัสสินค้า : JTHA-33  

ภาพวาดจิตรกรรมบนฝาผนังไทยโบราณ ฤาษี ชีปะขาว

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพวาดจิตรกรรมบนฝาผนังไทยโบราณ ฤาษี ชีปะขาว รหัสสินค้า : JTHA-13  

ลายประติมากรรมนูนต่ำ ช้างทำจากหิน ประติมากรรมในวัด

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ประติมากรรมช้างทำจากหิน ประติมากรรมในวัด รหัสสินค้า : JP3

ลายปูนปั้นแบบปูนปั้นสีชมพูแบบพื้นเมืองบนผนัง

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ลายปูนปั้นแบบปูนปั้นสีชมพูแบบพื้นเมืองบนผนัง รหัสสินค้า : JP1