ภาพวิวพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับบอลลูนเหนือเมืองพุกาม

ขนาด : สั่งพิมพ์ได้ตามขนาดที่ต้องการ วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับบอลลูนเหนือ รหัสสินค้า : JMYAN-7

ภาพวิวบอลลูนเหนือเจดีย์

ภาพหญิงสาวกางร่มสีแดงมองบอลลูนเหนือทะเลเจดีย์

ขนาด : สั่งพิมพ์ได้ตามขนาดที่ต้องการ วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพหญิงสาวกางร่มสีแดงมองบอลลูนเหนือทะเลเจดีย์มัณฑะเลย์ รหัสสินค้า : JMYAN-6

ภาพเจดีย์ชเวดากองตอนพระอาทิตย์ตกดินเมืองย่างกุ้ง

ขนาด : สั่งพิมพ์ได้ตามขนาดที่ต้องการ วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพเจดีย์ชเวดากองตอนพระอาทิตย์ตกดินเมืองย่างกุ้ง รหัสสินค้า : JMYAN-5

ภาพเจดีย์กุโสดอเมืองมัณฑะเลย์

ขนาด : สั่งพิมพ์ได้ตามขนาดที่ต้องการ วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพเจดีย์กุโสดอเมืองมัณฑะเลย์  รหัสสินค้า : JMYAN-4