ภาพเจ้าแม่กวนอิมปางถือหีบพระสูตร

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน   ภาพเจ้าแม่กวนอิมปางถือหีบพระสูตร รหัสสินค้า : JCHI-55