ภาพอุโมงค์เสาแดงหมื่นต้น ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่น

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพอุโมงค์เสาแดงหมื่นต้น ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่น รหัสสินค้า : JJP-50