ภาพรูปปั้นพระพุทธรูปทองคำที่งดงาม

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพรูปปั้นพระพุทธรูปทองคำที่งดงาม รหัสสินค้า : JBU-22  

ภาพพระพุทธรูปสีทองกรอบใบโพธิ์กับดอกบัวสีชมพู

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปสีทองกรอบใบโพธิ์กับดอกบัวสีชมพู รหัสสินค้า : JBU-21  

ภาพพระพุทธรูปใหญ่เก่าแก่ในประเทศไทย

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปใหญ่เก่าแก่ในประเทศไทย รหัสสินค้า : JBU-19  

ภาพพระพุทธรูปยืนบนพื้นหลังดอกบัวสีชมพู

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปยืนบนพื้นหลังดอกบัวสีชมพู รหัสสินค้า : JBU-18  

ภาพประติมากรรมนูนต่ำ พระพุทธรูปงานแกะสลักโลหะไทย

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพประติมากรรมพระพุทธรูปงานแกะสลักโลหะไทย รหัสสินค้า : JBU-17  

ภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในบรรยากาศยามเช้า

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในบรรยากาศยามเช้า รหัสสินค้า : JBU-15  

ภาพพระพุทธรูปองค์สีทองในประเทศไทย

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปองค์สีทองในประเทศไทย รหัสสินค้า : JBU-12  

ภาพพระพุทธรูปขนาดใหญ่ฉากหลังแสงส่องเมฆเป็นสีทอง

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปขนาดใหญ่ฉากหลังแสงส่องเมฆเป็นสีทอง รหัสสินค้า : JBU-11  

ภาพพระก่อนตะวันตกดิน

ภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินในประเทศไทย

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินในประเทศไทย รหัสสินค้า : JBU-8  

ภาพพระพุทธรูปในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน รหัสสินค้า : JBU-5