ภาพพระพุทธรูปสีทองกรอบใบโพธิ์กับดอกบัวสีชมพู

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปสีทองกรอบใบโพธิ์กับดอกบัวสีชมพู รหัสสินค้า : JBU-21  

ภาพพระพุทธรูปใหญ่เก่าแก่ในประเทศไทย

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปใหญ่เก่าแก่ในประเทศไทย รหัสสินค้า : JBU-19  

ภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในบรรยากาศยามเช้า

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในบรรยากาศยามเช้า รหัสสินค้า : JBU-15  

ภาพพระพุทธรูปองค์สีทองในประเทศไทย

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปองค์สีทองในประเทศไทย รหัสสินค้า : JBU-12  

ภาพพระก่อนตะวันตกดิน

ภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินในประเทศไทย

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินในประเทศไทย รหัสสินค้า : JBU-8