JJP-49-EX

ภาพประติมากรรมนูนต่ำ ลายปลาคาร์ฟบนผนังสีขาว

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพประติมากรรมปลาคาร์ฟบนผนังสีขาว รหัสสินค้า : JJP-49

JFH-108-EX

ภาพวาดปลาคาร์ฟทองเก้าตัว แบบจีนโบราณ พื้นหลังสีแดง

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพวาดปลาคาร์ฟทองเก้าตัว แบบจีนโบราณ พื้นหลังสีแดง รหัสสินค้า : JFH-108

JFH-99-EX

ภาพวาดปลาคาร์ฟเก้าตัว ทิวทัศน์สไตส์ญี่ปุ่น พื้นหลังสีฟ้าอ่อน

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพวาดปลาคาร์ฟเก้าตัว ทิวทัศน์สไตส์ญี่ปุ่น พื้นหลังสีฟ้าอ่อน รหัสสินค้า : JFH-99

JFH-97-EX

ภาพวาดปลาคาร์ฟเก้าตัว ในบึงดอกบัวทอง พื้นหลังสีเหลืองขาว

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพวาดปลาคาร์ฟเก้าตัว ในบึงดอกบัวทอง พื้นหลังสีเหลืองขาว รหัสสินค้า : JFH-97

JFH-92-EX

ภาพวาดปลาคาร์ฟ9ตัวในบึงใบบัว พื้นหลังสีแดงส้ม

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพวาดปลาคาร์ฟ9ตัวในบึงใบบัว พื้นหลังสีแดงส้ม รหัสสินค้า : JFH-92

JFH-83-EX

ภาพวาดพู่กันจีนโบราณ ปลาคาร์ฟ9ตัว ทิวทัศน์พื้นหลังสีเทา

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพวาดพู่กันจีนโบราณ ปลาคาร์ฟ9ตัว ทิวทัศน์พื้นหลังสีเทา รหัสสินค้า : JFH-83

JFH-81-EX

ภาพวาดสีน้ำปลาคาร์ฟเก้าตัว พื้นหลังสีเหลือง

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพวาดสีน้ำปลาคาร์ฟเก้าตัว พื้นหลังสีเหลือง รหัสสินค้า : JFH-81

JFH-71-EX

ภาพปลาคาร์ฟเก้าตัว คลื่นน้ำสีเหลืองทอง

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพปลาคาร์ฟเก้าตัว คลื่นน้ำสีเหลืองทอง รหัสสินค้า : JFH-71