วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์เหตุการณ์พระพุทธเจ้าประสูติ

วอลเปอร์ภาพพิมพ์พระพุทธเจ้าประสูติ

เหตุการณ์ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

เหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนา ณ ป่าลุมพินิวัน

ภาพพุทธประวัติ สั่งพิมพ์ได้ตามขนาดที่ต้องการ

 

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด
วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS ) และ เนื้อผ้าซาติน

Related posts