ภาพพิมพ์พระพุทธเจ้านั่งสมาธิฉากหลังต้นโพธิ์

ภาพพิมพ์พระพุทธเจ้านั่งทำสมาธิในป่า

ฉากหลังตกแต่งห้องพระลายพระพุทธเจ้าทำสมาธิ

ฉากหลังห้องพระ ฉากหลังหิ้งพระ

ฉากหลังภาพพิมพ์ห้องพระสั่งพิมพ์

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด
วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS ) และ เนื้อผ้าซาติน

Related posts