ภาพพิมพ์พระพุทธเจ้าดับขันธปิรินิพพาน ณ ป่าสละ

ฉากหลังภาพพิมพ์พระพุทธเจ้า ฉากหลังตกแต่งห้องงพระ

พระองศ์ได้เสร็จดับขันธปิรินิพาน เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา ใต้ต้นสาละ

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด
วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS ) และ เนื้อผ้าซาติน

Related posts