JTHA-48-EX

ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมต่อพระสาวกที่มาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด
วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน

JTHA-48-EX

ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมต่อพระสาวกที่มาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย รหัสสินค้า : JTHA-48-EX

JTHA-5-EX

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังไทยช้างศึกยุทธหัตถี

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด
วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน

 

JTHA-5-EX

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังไทยช้างศึกยุทธหัตถี รหัสสินค้า : JTHA-5-EX