ภาพพระพุทธรูปสีทองกรอบใบโพธิ์กับดอกบัวสีชมพู

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปสีทองกรอบใบโพธิ์กับดอกบัวสีชมพู รหัสสินค้า : JBU-21  

ภาพพระพุทธรูปพื้นหลังดอกบัวสีขาวในสุโขทัย

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปพื้นหลังดอกบัวสีขาวในสุโขทัย รหัสสินค้า : JBU-20  

ภาพพระพุทธรูปใหญ่เก่าแก่ในประเทศไทย

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปใหญ่เก่าแก่ในประเทศไทย รหัสสินค้า : JBU-19  

ภาพวาดศิลปะสีน้ำเศียรของพระพุทธรูปในพระพุทธศาสนา

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพวาดศิลปะสีน้ำเศียรของพระพุทธรูปในพระพุทธศาสนา รหัสสินค้า : JBU-16