ภาพรูปปั้นพระพุทธรูปทองคำที่งดงาม

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพรูปปั้นพระพุทธรูปทองคำที่งดงาม รหัสสินค้า : JBU-22  

ภาพพระพุทธรูปสีทองกรอบใบโพธิ์กับดอกบัวสีชมพู

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปสีทองกรอบใบโพธิ์กับดอกบัวสีชมพู รหัสสินค้า : JBU-21  

ภาพพระพุทธรูปใหญ่เก่าแก่ในประเทศไทย

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปใหญ่เก่าแก่ในประเทศไทย รหัสสินค้า : JBU-19  

ภาพพระพุทธรูปยืนบนพื้นหลังดอกบัวสีชมพู

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปยืนบนพื้นหลังดอกบัวสีชมพู รหัสสินค้า : JBU-18  

ภาพเงาของพระพุทธรูปพื้นหลังสีน้ำสวยๆ

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพเงาของพระพุทธรูปพื้นหลังสีน้ำสวยๆ รหัสสินค้า : JBU-14  

ภาพพระพุทธรูปองค์สีทองในประเทศไทย

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปองค์สีทองในประเทศไทย รหัสสินค้า : JBU-12  

ภาพมือของรูปปั้นพระพุทธรูปสัมผัสกับหัวใจที่ระดับอก

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพมือของรูปปั้นพระพุทธรูปสัมผัสกับหัวใจที่ระดับอก รหัสสินค้า : JBU-10  

ภาพพระพุทธรูปในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพพระพุทธรูปในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน รหัสสินค้า : JBU-5  

ภาพใบหน้าของพระพุทธรูปสีทองที่สวยงาม

ขนาด : สามารถสั่งพิมพ์ได้ตามขนาด วัสดุ : ผลิตจากเนื้อผ้าแคนวาส (CANVAS )  และ เนื้อผ้าซาติน ภาพใบหน้าของพระพุทธรูปสีทองที่สวยงาม รหัสสินค้า : JBU-4